Javascript: limite di caratteri textarea

Come limitare i caratteri in una textarea html con javascript.PAGINA HTML

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset=utf-8>
        <title>Limite di caratteri textarea</title>
    </head>
    <body>
        <textarea maxlength="50" id="text">Questa textarea ha un limite di 50 caratteri.</textarea>
    </body>
</html>


JAVASCRIPT

/* Artigiani Del Web - Limite di caratteri textarea  */
<script language="javascript" type="text/javascript">
function maxLength(el) {   
    if (!('maxLength' in el)) {
        var max = el.attributes.maxLength.value;
        el.onkeypress = function () {
            if (this.value.length >= max) return false;
        };
    }
}

maxLength(document.getElementById("text"));
</script>


Commenti